• Güzelçay Mahallesi Karaçay Üstgeçiti İskenderun/Hatay
  • 444 8 675
Politikalarımız

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

     Firmamızın ana politikası; Kimyevi ve Organik Gübre üretimi, sektöründe müşterilerimize temel değerlerimiz ışığında geniş bir hizmet ağıyla, en kaliteli ve en uygun fiyat garantisi ile tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri sunmak;

- Ahlak ve dürüstlük ilke ve değerlerini davranış ve faaliyetlerimize uygulayarak, müşterileri için farklı değerler yaratabilen bir hizmet kuruluşu olmayı sürdürmek,

- Firmamızın tüm çalışanlarının katılımı ile Gelişen ve Değişen Müşteri isteklerini, Ulusal ve Uluslararası kalite standartlarına uygun olarak, en ekonomik şekilde ve istenilen teslim süresi içinde getirerek müşterilerimizi memnun etmek,

- Ürünlerimizi ve Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirerek tercih edilen bir firma olmak,

- Hataları oluşmadan önleyerek ve yaptığımız hataların tekrarlanmaması için tedbirler alarak kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek,

- Personelimize sürekli eğitim programları düzenleyip çalışanlarımızın istenilen tüm bilgi donanımlarına sahip olmalarını sağlamak ve firmamıza olan bireysel katkılarını arttırmak,

- Tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde olup ortak çıkarlarımızı korumak ve geliştirmek,

- Sahip olduğumuz minimum kaynaklarımızı maksimum verim oluşturacak şekilde performansımızı artırmak,

- Çalışmalarımız esnasında, insan sağlığına ve çevreye zarar vermemek,    

 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

     Bir kuruluşu oluşturan en temel ve değerli unsurun çalışanları ve diğer ilgili tarafları olduğu görüşünden hareketle, kaza, meslek hastalıkları ve hasarları en aza indirmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;

- Faaliyet alanına ilişkin Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat gereklerini yerine getirmeyi,

- Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ile eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların, ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,

- Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi,

- İlgili tarafların ve çalışanların katılımlarını sağlamayı ,

- Sağlık ve Güvenlik Politikası olarak benimsemekte ve sürekli geliştirmektedir.

 

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

      Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli ön planda tutarak, üstlenmiş olduğumuz işleri çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde en iyi şekilde gerçekleştirip, sürekli iyileştirerek, ilçemiz gelişimi ve istihdamında önemli bir role sahip olmak;

- Sürekli gelişme anlayışı içerisinde doğal kaynakların kirlenmesini önlemek,

- Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelerine uymak,

- Çevre üzerinde önemli ve olumsuz etkileri olabilecek faaliyetlerde bulunmamak,

- Faaliyetlerimiz esnasında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek

- Çalışmalarımız esnasında, insan sağlığına ve çevreye zarar vermemek.  

Mahmut MURSALOĞLU

Fabrika Müdürü 

Politikalarımız