ALP-ATEŞ GÜBRE A.Ş.

YYavaş salınımlı gübreler tüm Dünyada kabul gören ve tavsiye edilen bir gübre türüdür.

Yavaş salınımlı ( slow release ) gübreler, renklendirilmiş granül formülasyonlu gübrelerdir. Faydaları ; Yavaş salgılanma özelliği ile uzun süreli ve etkili besleme Sürekli ve dengeli besleme ile hastalıklara karşı direnç sağlar N.P.K Yıkanma ve bağlanma kayıpları minimum seviyede olur Uygulama sayısını ve miktarını azaltarak, gübreleme maliyetlerini düşürür. Ağırlıklı beslemeyi teşvik eder Tarımsal üretimdeki girdi maliyetlerini düşürür Ekonominize katkı sağlar Alpaydın Gübre A.Ş. Yavaş salınımlı gübre üretiminde kullandığı (DCD) Disiyandiamid üretim teknolojisi ile :Bitkinin gübreden maksimum şekilde faydalanması amaçlanmıştır.

DCD Teknolojisi ile üretilen Yavaş salınımlı ve kontrollü Kimyasal Taban Gübreleri

Fosforlu gübreler, kimyasal gübreler arasında azotlu gübrelerden sonra en fazla tüketilen gübrelerdir. Fosforlu gübrelerin oldukça yaygın kullanılmasının nedenleri arasında; fosforun eksikliği halinde metabolik işlevleri nedeniyle ürünün miktar ve kalitesinde büyük kayıpların meydana gelmesi, bununla birlikte, toprakların alınabilir fosfor içeriklerinin genellikle yetersiz olması ve uygulanan fosforun toprak özellikleri nedeniyle kolayca fikse edilerek (bağlanarak) yarayışsız forma dönüştürülmesi de yaygın Fosfor uygulanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak bitkiler uygulanan fosforlu gübrelerin ancak % 10-30’undan yararlanırken, geriye kalan % 70-90’ı toprak tarafından fikse edilmektedir (Hemwall, 1957).

Bu nedenledir ki topraklara uygulanan fosforlu gübrelerin yaklaşık % 70-90’ı topraklarda her yıl birikerek uzun yıllar boyunca toprakta önemli bir birikim meydana getirmektedir. Nitekim, ülkemiz toprakları da fosfor fiksasyonuna olanak sağlayan özelliklere sahip olup,fosfor yarayışlılığı önemli bir bitki besleme konusudur.

Yavaş salınımlı ve kontrollü Kimyasal Taban Gübreleri

NKimyasal gübreler, sıcaklığa bağlı olarak kimyasal yapısında açılma gösteren bazı polimerlerle farklı kalınlıklarda kaplanarak yavaş salınımlı gübreler haline dönüştürülmektedir. Bu gübreler toprak sıcaklığına (+5 ila +35⁰C arasında) ve polimer kalınlığına bağlı olarak ekimden hasada kadar besin maddelerini toprağa bırakır ve bitkinin sürekli alımını sağlarlar. Bu tip gübreler çok yağışlı ve kumsal topraklar için en uygun besleme türüdür.

Kimyasal gübrelerden özellikle azotlu gübrelerin kullanıldığı çok yağışlı ve aşırı sulama yapılan bölgelerde, toprağın hafif bünyeli (kumlu-tınlı) olmasına bağlı olarak toprakta nitrat azotu yıkanması meydana gelmektedir. Ayrıca Amonyum formunda olan azotlu gübreler topraktaki mikroorganizmaların etkisi ile amonyum nitrata dönüşmekte veya nitrat azotunun azot gazlarına dönüşmesi sureti ile azot kaybı meydana gelmektedir. Benzer durum üre gübresinde de görülmektedir. Azot yine bakteriler tarafından bitkilerin alabileceği amonyum formuna dönüşürken amonyak gazı halinde azot kaybı meydana gelmektedir.

1-Alkali yapıdaki Bölge Topraklarımız;

Yavaş salınımlı gübreler ;

Azot içeren serbest NPK veya azotu(N) stabilize etmek için kimyasal moleküllerle müdahale edilmiş gübrelerdir. Bunun amacı yıkanma ve gazlaşmayla kaybedilen azotu azaltıp, gübrelemenin verimini önemli ölçüde artırmaktır.

NBPT İNHİBİTÖRÜNÜN ÇALIŞMA SİSTEMİ
DCD İNHİBİTÖRÜNÜN ÇALIŞMA SİSTEMİ

Yavaş Salınımlı Taban Gübrelerimiz ;

1-JUNIO BLUE 12.12.17+15SO3+2MgO+0,5Zn+0,01Bor

Azot, Fosfor, Potasyum,Kükürt,Magnezyum, Bor ,Çinko içeren mavi granül yapıda yavaş salınımlı DENGELİ kompoze taban gübresidir.Her türlü bitki deseninde güvenle kullanabilirsiniz. 2-4 mm Mavi renkli granül.25 kg Şeffaf PE Ambalaj,Palet ve Şirinkli sevkiyat yapılmaktadır.

2-JUNIO ORANGE 12.32.0+15SO3

Azot, Fosfor ve Kükürt içeren turuncu granül yapıda yavaş salınımlı kompoze taban gübresidir. Ekin,Mısır ve Yağlı Tohumlarda güvenle kullanabilirsiniz. 2-4 mm Turuncu renkli granül.25 kg Şeffaf PE Ambalaj,Palet ve Şirinkli sevkiyat yapılmaktadır.

3-RAINBOW 13.16.8+15 SO3+2MgO+4 Fe

6 Elementli,% 58 Etkili Madde içerikli Meyve ve Sebze Gübresi 2-4 mm Kırmızı,Mavi mix renkli granül.25 kg Şeffaf PE Ambalaj,Palet ve Şirinkli sevkiyat yapılmaktadır.

4-JUNIO RED 9.0.43+10 SO3
Azotlu Potasyum,meyve oluşum ve gelişim gübresi 2-4 mm Kırmızı renkli granül.25 kg Şeffaf PE Ambalaj,Palet ve Şirinkli sevkiyat yapılmaktadır.

Yavaş Salınımlı Azotlu Gübrelerimiz ;

1-ZEPLİN YELLOW 46 N

% 46 Üre azotu içerir. Serbest Üre’ye göre avantajları ; Her türlü Azot kaybını azaltır Ekolojik tarıma uygundur Çok düşük dozlarda etkilidir Görevini yaptıktan sonra toprakta parçalanır ve kalıntı bırakmaz Toprak bakterilerine herhangi bir olumsuz etkisi yoktur Alet ve ekipmanlara zarar vermez Maksimum seviyede Azot alımını arttırarak verim artışı sağlar Üre Amonyum Nitrat (UAN) ile uyumludur. Uygulama esnasında zamanlama açısında yağışlara ihtiyaç duymaz Azot’un aktif hale gelmesi için toprak işlemeye sulamaya ve yağmura gerek yoktur. Toprak altında ve üstünde çalışır. 2-4 mm Sarı renkli granül.25 kg Şeffaf PE Ambalaj,Palet ve Şirinkli sevkiyat yapılmaktadır.

2- ZEPLİN VİOLET 34 N + 22 SO3

Azotun uçmasını %50 oranında azaltır.Toprak üzerinde asitleştiricidir.Fosforun ve mikro elementlerin emilimini iyileştirir.Azot bitkiler için daha uzun süre var olduğundan, bitkinin vejetatif süreçteki farklı ihtiyaçlarını karşılayabilir. % 8,5 Amonyum Azotu ve % 25,5 Üre Azotu içerir. 2-4 mm Mor renkli granül.25 kg Şeffaf PE Ambalaj,Palet ve Şirinkli sevkiyat yapılmaktadır.

3- ZEPLİN GREEN 21 N + 60 SO3

Amonyum formundaki azot, kimyasal nitrifikasyon inhibitörü Disiandiamit (DCD) ile stabilize edilmiştir. DCD, nitrifikasyona sebep olan nitrosonomas bakterisini birkaç hafta tutar. Böylece amonyum azotun nitrat azotuna dönüşümü yavaşlatılır. Bu işlem, gübrenin asitleştirme etkisini yükselten ve böylece bitkilerin amonyum azotu emilimini yüksek seviyeye çıkaran amonyum iyonun (NH₄) toprakta bulunduğu sürenin uzamasına izin verir. % 21 Amonyum azotu içerir. 2-4 mm Yeşil renkli granül.25 kg Şeffaf PE Ambalaj,Palet ve Şirinkli sevkiyat yapılmaktadır.