ALP-ATEŞ GÜBRE A.Ş.

KOMPOZE GÜBRELER


15.15.15 KOMPOZE GÜBRE

Teknik Özellikler
Görünümü
Bileşimi


Rutubet
Tane İriliği

Özellik


Ambalaj


::
:

:


:


Palet halindedir.
a) %15 N (Azot)
b) %15 P (Fosfor)
c) %15 K (Potasyum)
Max. %1
1-4mm Max. %90
1mm Max. %1
Karışımında toprağa, bitkilere ve canlılara zararlı yabancı madde bulunmaz.


50 kg’lık polietilen ve üzerinde polipropilen torbalar.

 
 

15-15-15 terkibindeki bir kompoze gübrenin 100 kilogramında 15 kilo saf azot, 15 kilo fosfor, 15 kilo da potasyum oksit var demektir. Kompoze gübreler, birden daha fazla bitki besin maddesini bir arada bulunduran gübrelerdir. 
Kalitenin önemli olduğu tütün, patates, meyve, bağ, zeytin ve narenciye gibi bitkiler için kullanılmaktadır.

 

20.20.0 KOMPOZE GÜBRE

Teknik Özellikler
Görünümü
Bileşimi

Rutubet
Tane İriliği

Özellik

Ambalaj


:
:

:
:

:

:


Palet haldedir.
a) %20 N (Azot)
b) %20 P (Fosfor)
Max. %1
1-4mm max. %90.1
1mm max. %1
Karışımında toprağa, bitkilere ve canlılara zararlı yabancı madde bulunmaz.
50 kg’lık polietilen ve

üzerinde polipropilen torbalar.

 
 

Kompoze gübrenin içerisindeki bitki besin maddeleri sırasıyla; azot, fosfor ve potasyumdur. Bu besin maddeleri % olarak ifade edilmektedir. 20-20-0 oluşumundan meydana gelen bir kompoze gübrenin 100 kilosunda 20 kilo saf azot, 20 kilo saf fosfor vardır. Potasyum ise yok demektir.
İçerdiği Azotun tamamı (P2O5), Fosforun yüzde 90’ından fazlası suda tamamen çözündüğü için bitkiler tarafından kolaylıkla alınır. Kuru ve sulu ziraat koşullarında; buğday, pamuk, bağ, zeytin, sebze, ayçiçeği, patates ve narenciye bitkilerinde başarıyla uygulanmaktadır
Kompoze gübreler birkaç çeşit bitki besin maddesini birlikte bulundurdukları için çiftçileri çeşitli gübreleri ayrı ayrı alma taşıma, depolama ve tarlaya verme sıkıntısından kurtarmış olur. Bu gübrenin kullanımı daha az emek ve zaman harcayarak çiftçiye ekonomi ve kolaylık sağlar.
Bütün bu iyi yönlerine rağmen her zaman kompoze gübre kullanamayız çünkü;
a) Kompoze gübrelerin içinde bulunan bitki besin maddeleri miktarı ekeceğimiz bitkinin isteğine her zaman uygun olmayabilir. Az olabilir, istenenden çok olabilir.
b) Kompoze gübrenin içinde bulunan bitki besin maddelerinin, iklime ve toprağımızın özelliğine göre ayrı ayrı ve farklı usullerle verilmesi gerekiyor olabilir. Kompoze gübrelerde besin maddeleri bir arada olduğundan bu imkansızdır. Kompoze gübrelerin bu özelliklerini göz önünde bulundurularak, yararın daha çok olacağının düşünüldüğü hallerde kompoze gübrelerin kullanılması uygun olacaktır.


Yurdumuzun çeşitli bölgelerindeki topraklarında genellikle potasyum besin maddesi yeterli miktarlarda bulunduğundan kullanılacak kompoze gübrelerin çoğunlukla içinde potasyum bulunmayan kompoze gübreler olması gerekir. Tarlamızdan aldığımız toprak örneklerinin analiz sonuçlarına göre, toprağımızda azot, fosfor ve yanında potasyum eksikliği de görülüyorsa o zaman içinde azot, fosfor ve potasyum bulunduran kompoze gübreleri kullanabiliriz. Kompoze gübreler, içinde tek besin maddesi bulunan diğer gübrelere göre genellikle daha pahalıdır. Bunun sebebi birçok besin maddesinin bir araya getirilerek içindeki besin maddesi miktarının artırılmış olmasıdır.

 

DİAMONYUM FOSFAT

Teknik Özellikler
Görünümü
Besin Maddesi İçeriği

Rutubet
Tane İriliği

*
**


Ambalaj


:
:

:
:

:


Homojen ve Granül
Azot Min. %18 *
Fosfat %46 **
Max. %1.5
1-4 mm elek arası: min. %90
1 mm elek altı: max. %1
Amonyak azotu
Suda ve sitratta çözünür fosfor olup, suda çözünür fosfat oranı en az %40'tır. 
50 kg’lık polietilen ve üzerinde polipropilen torbalar.