ALP-ATEŞ GÜBRE A.Ş.

FOSFORLU GÜBRELER


SÜPERFOSFAT

Süperfosfat tanecikler halinde yani granül görünümdedir. Açık gri veya boz renkli olan süperfosfatın içerisinde % 16-18 oranında suda eriyebilen fosfor asidi vardır.

TRİPLE SÜPERFOSFAT

Fosforlu gübrenin diğer bir çeşidi de Triple süperfosfattır. 100 kilogramında 43-46 kilo arasında fosfor asidi vardır. Triple süperfosfat gübresi, kirli beyaz veya gri renkli yuvarlak tanecikler halinde olup bu gübreye çiftçilerimiz taban gübresi veya TSP’de demektedir. Triple süperfosfat gübresinin kullanımında dikkat edilecek en önemli konu; gübrenin ekim veya dikimden hemen önce verilmesini ve mümkün olduğu kadar tohum ve kök derinliğine gömülmesini sağlamaktır. Bu gübre uzun süre rutubetli yerlerde saklandığında su çekerek topaklaşabilir. Bu keseklerin tekrar tanecikler şeklinde dağıtılarak kullanılmasında tarımsal yönden bir sakınca yoktur. Kullanımı kolaylaştırmak için bunları kırılmalıdır.