ALP-ATEŞ GÜBRE A.Ş.

AZOTLU GÜBRELER


AMONYUM SÜLFAT

Teknik Özellikler
Görünüm

utubet
Azot
Serbest Asitlik
Özellik

Ambalaj


:
:
:
:
:

:


Beyaz renkli / kirli beyaz
max. %0.3
min. %21
max. %0.05
Karışımında toprağa, bitkiye ve canlılara zararlı yabancı madde bulunmaz.
50 kg’lık polietilen ve üzerinde polipropilen torbalar.

 
 
Amonyum sülfat, beyaz renklidir. Kimi zaman açık yeşil, açık mavi veya grimsi yeşil renkli de olabilir. Bu gübrenin kendisi asit karakterli olduğu için nötr ve alkali yani kireçli topraklarda güvenle kullanılabilir. Terkibinde % 21 azot bulunan amonyum sülfat, asit reaksiyonlu topraklarda uzun süre kullanılırsa asitleşme yapabilir. Eğer bu gübre, asit reaksiyonlu topraklarda uzun süre ve çok kullanılırsa, toprağın daha fazla asitleşmesine sebep olur ve toprağı verimsizleştirir. Bu nedenle amonyum sülfat yerine amonyum nitrat kullanılmalıdır. Genellikle beyaz renkli olduğu ve toz şekere benzediği için çiftçilerimiz tarafından şeker gübre diye adlandırılır.  Aslında bu gübrenin renkli veya beyaz olmasının, etkisi ile hiçbir ilgisi yoktur, her ikisi de iyi gübrelerdir.

 

 

AMONYUM NİTRAT

Teknik Özellikler
Renk
Üretim Şekli
Toplam Azot
Amonyak Azotu
Nitrat Azotu
Rutubet
3.35 mm Elek Üstü
1.18 mm Elek Üstü
Ambalaj


:
:
:
:
:
:
:
:
:


Açık Sarı
Prill
%33
%16.5
%16.5
%0.5
%3 max.
%5 max.
50 kg’lık polietilen ve üzerinde polipropilen torbalar.

 

 


Amonyum nitrat gübresi, piyasada kireçli ve saf olmak üzere iki şekilde satılmaktadır. Kireçli olanı, yaklaşık olarak ağırlığının 1/4 oranında yani % 26 saf azot besin maddesi bulundurur. Saf olanı ağırlığının 1/3 oranında yani % 33 saf azot besin maddesi bulundurur. Amonyum nitrat gübresinin içinde bulunan azot besin maddesinin yarısı amonyum yarısı da nitrat şeklinde bulunur. Bitki, her iki şekildeki azot besin maddesinden de yararlanabildiği için bu gübrenin etkisi hem daha çabuk, hem de devamlı olmaktadır. Amonyum nitrat gübresi ekim zamanında kullanılabildiği gibi bitkinin büyüyüp geliştiği dönemlerde de başarı ile uygulanabilmektedir.

 

ÜRE

Teknik Özellikler
Görünüm
Rutubet
Azot
BiÜre
Tane İriliği
Özellik

Ambalaj


:
:
:
:
:

:

:


Beyaz renkli, prill tanecikler halindedir.
max. %0.7
min. %46
max. %1.2
1mm - 3.55 mm arası min. %95
Karışımında toprağa, bitkilere ve canlılara zararlı madde bulunmaz.
50 kg’lık polietilen ve üzerinde polipropilen torbalar.

 

 


Üre, azotlu gübreler içerisinde en fazla azot bulundurandır. 100 kilogramında 45-46 kilo saf azot bulunur. Suda tamamen erir, beyaz renkli ve yuvarlak tanelidir. Üre bütün bitkilere rahatlıkla uygulanır. Sonbahar ve ilkbahar gübrelemelerinde, bitkinin gelişme dönemlerinde de kullanılabilir. Üre gübresi toprağa atıldıktan sonra içindeki organik bünyeli azot toprakta kimyasal değişmelere uğrayarak kısa zamanda bitkilerin kolayca faydalanabilecekleri bir hale gelir. Üre bütün bitkilere başarı ile uygulanabilir. Sonbahar gübrelemesinde kullanıldığı gibi, bitkilerin belirli gelişme dönemlerinde, ilkbaharda veya daha sonra da kullanılabilir. Fazla miktarda üre verilmesi gerektiğinde hepsi bir defada değil birkaç kısma bölünerek atılmalıdır. Üre toprağa verildikten sonra derhal toprağa karıştırılmalıdır. Aksi halde toprak yüzeyinde kalan gübreden azot kaybı olabilir.